\\

\Regio Accountbeheerder Tilburg\

Nieuw

Regio Accountbeheerder Tilburg

Ben je graag een aanspreekpunt van Enexis BV voor overheidsinstellingen, projectontwikkelaars, aannemers en klanten op het gebied van infrastructurele werken?

Enexis Tilburg

Werkgebied

Zuid Nederland

Bedrijfsprofiel

Als Regio Accountbeheerder kom je te werken op de afdeling Engineering & Aanleg (E&A) binnen de vestiging Tilburg. E&A draagt op een projectmatige manier zorg voor het hele traject van aanvraag tot oplevering van aansluitingen, reconstructies, net- verbeteringen/uitbreidingen en vervangingen. Je werkt nauw samen met onze uitvoerders, voorbereiders en (senior) engineers en bent samen verantwoordelijk voor onze netten in Brabant midden. Aangezien er in teams wordt gewerkt, is er veelvuldig contact tussen de teamleden onderling. Er heerst een gezellige, informele en open sfeer op de afdeling, er zijn korte lijntjes en er is ruimte voor het geven en ontvangen van feedback. Tot slot staat veiligheid en ontwikkeling van onze medewerkers altijd voorop.

Functieomschrijving Regio Accountbeheerder Tilburg

Als Regio Accountbeheerder ben je verantwoordelijk voor het onderhouden van een goede relatie tussen Enexis BV en regionale overheidsinstellingen, projectontwikkelaars, aannemers en klanten ten behoeve van een optimaal functioneren van de infrastructuur van Enexis BV. Je rapporteert in deze rol aan de Manager Engineering & Aanleg.

Werkzaamheden

 • Aanspreekpunt van Enexis BV voor overheidsinstellingen, projectontwikkelaars, aannemers en klanten op het gebied van infrastructurele werken. Contactpersonen zijn hierbij hoofden als ook ambtenarij stedelijke ontwikkeling, wethouders kleinere gemeenten, bedrijfsleiders van aannemers en directie/projectleiding van projectontwikkelaars.
 • Pro-actief klantcontact naar aanleiding van prioritering van projecten (FCFS), het managen van de klantverwachting en daarmee nauw contact met WFM.
 • Fungeren als intermediair met betrekking tot vragen, opdrachten, klachten en claims:
  • zet deze vragen, opdrachten, klachten en claims uit naar verschillende afdelingen
  • bewaakt de voortgang en de afhandeling, dwingt afhandeling met de juiste prioriteit af
 • Ontvangen, registreren en zorgdragen voor afwerken van vragen, opdrachten en klachten op het gebied van infrastructurele aangelegenheden binnen Enexis.
 • Communiceren van acties en veranderingen binnen Enexis richting de betrokken overheidsinstellingen, aannemers en klanten middels een intern breed afgestemd plan.
 • Nauw samenwerken met de genoemde functionarissen van overheidsinstellingen, projectontwikkelaars, aannemers en klanten. Daarvoor houdt hij een ontwikkelingsdossier bij.
 • Troubleshooting bij meningsverschillen met opdrachtgevers en klanten waar noodzakelijk in samenspraak met de accountmanagers collega’s en/of bedrijfsjuristen van Enexis.
 • Uitdragen beleid van Enexis BV m.b.t. voorinvestering aanleg infrastructuren.
 • Verzamelen van midden- en lange termijn informatie in verband met het optimaliseren van het investeringsbeleid voor aanleg infrastructuur.
 • Nauw samenwerken met de Accountmanagers van KR, zodat er eenduidig wordt gecommuniceerd over technische producten en diensten van Enexis.
 • Signaleren van trendmatige problemen en knelpunten met betrokkenen en aandragen van oplossingen en erop toezien dat oplossingen met de juiste prioriteit worden opgepakt.

Competenties

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Samenwerken
 • Verbinden
 • Netwerken
 • Initiatief
 • Overtuigingskracht
 • Onderhandelen
 • Organisatiesensitiviteit
 • Resultaatgerichtheid

Functie eisen

 • HBO- opleiding E/ Werktuigbouw aangevuld met opleiding Accountmanagement of gelijkwaardig
 • Kennis van distributienetten E/G/OV
 • Ervaring met relatiemanagement
 • 5 jaar relevante ervaring in de sector

Aanvullende eisen

 • Uitvoerige kennis van tarieven en (wettelijke) regelingen op het gebied van infrastructurele voorzieningen (VNG, DTE etc).
 • Ruime kennis van interne processen van INFRA en AsM.

\Solliciteer nu direct\
\Zuid-Holland, Zeeland, Noord Brabant, Limburg \Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Commerciële Economie, Overige \HBO niveau \

\Opdrachtgevers\