\Omgevingsmanager Elektrische Infrastructuur Noord Nederland\

Omgevingsmanager Elektrische Infrastructuur Noord Nederland

Vind jij het leuk om op een nieuwe afdeling aan de slag te gaan, je eigen functie uit te bouwen en bij te dragen aan het toegankelijker en begrijpelijker maken van de energiemarkt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Enexis Noord

Werkgebied

Noord Nederland

Bedrijfsprofiel

De energiemarkt is volop in beweging, onder invloed van warmtepompen, zonnepanelen, elektrische auto’s, nieuwe vormen van energieopslag en andere ontwikkelingen verandert het gebruik van energie van onze klanten. Bij Enexis Netbeheer moeten we onze dienstverlening daarom blijven aanpassen. We zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het energienetwerk in Noord (Groningen, Drenthe, Overijssel) en Zuid (Noord-Brabant, Limburg) Nederland. Binnen Enexis Netbeheer ben je onderdeel van de afdeling Marketing & Productmanagement. De afdeling Marketing & Productmanagement (MPM) zorgt ervoor dat de klant altijd centraal staat. Samen met de MPM-collega’s met expertises op het gebied van customer intelligence, productmanagement en marketingcommunicatie vertegenwoordigen wij de ‘stem van de klant’ bij de inrichting en doorontwikkeling van onze optimale dienstverlening. Binnen Enexis Netbeheer levert de afdeling Expertise, Bedrijfsvoering en Stations (EBS) een belangrijke bijdrage aan uitbreiding- en verzwaringsprojecten in heel ons verzorgingsgebied om de energietransitie te faciliteren. Het betreft projecten zoals het verzwaren én het bouwen van tientallen nieuwe HS/MS stations en het leggen van kabeltracés in het voorzieningsgebied van Enexis Netbeheer. Je aandachtsgebied is voornamelijk het noordelijk deel van het Enexis verzorgingsgebied, Groningen, Drenthe en Overijssel,  waarbij je nauw samenwerkt met de andere leden van het projectteam en andere afdelingen binnen Enexis Netbeheer die bij deze werkzaamheden zijn betrokken.

Functieomschrijving Omgevingsmanager Elektrische Infrastructuur Noord Nederland

 • Je hebt beeld bij fysieke- en belevingshinder. Je stelt hierbij een omgevingsscan op, brengt beheersmaatregelen tegen overlast in kaart, stelt een Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie-Plan op (BLVC) incl. risico inschatting en mitigerende maatregelen;
 • Je maakt een goede issue- en stakeholdersanalyse. Je kent verschillende methoden en technieken om alle issues, betrokken stakeholders en belangen effectief in kaart te brengen. Zoals:
  • Identificeren van relevante interne en externe stakeholders voor de activiteiten;
  • Proactief signaleren van belangrijke aandachtspunten/gevoeligheden voor stakeholders en daarop actie ondernemen;
  • Onderhouden van intensieve relaties met relevante stakeholders, bijvoorbeeld door het organiseren van inloopavonden of digitale bijeenkomsten voor omwonenden;
 • Je stelt een communicatiestrategie op voor het project en denkt hierbij aan issuemanagement en crisiscommunicatie;
 • Je ontwikkelt en stemt het communicatieplan af met interne- en externe stakeholders en bereidt voorlichtingsmateriaal en presentaties voor;
 • Je volgt de actualiteit en ontwikkelingen en maakt de vertaalslag naar relevantie voor de projecten en de betrokken afdelingen;
 • Je maakt deel uit van de diverse projectteams en voorziet deze projectteams van actuele dossierinformatie richting de deelnemers;
 • Je houdt dossiers/ gespreksverslagen bij van relevante onderwerpen;

Competenties

 • Resultaatgericht
 • Analytisch
 • Diplomatiek
 • Representatief
 • Zorgvuldig
 • Empathisch
 • Initiatief
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Schriftelijke en mondelinge communicatie
 • Besluitvaardig

Functie eisen

 • Je hebt goede kennis van/affiniteit met (grootschalige) infrastructurele projecten;
 • Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding, bijvoorbeeld op gebied van bestuurskunde, communicatie, ruimtelijke ordening of civiele techniek;
 • Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op gebied van omgevingsmanagement, met name in de realisatiefase;
 • Je beweegt je makkelijk op alle niveaus in de samenleving zoals: omwonenden, gemeenten, overheden, TenneT, actiegroepen, aannemers en het bedrijfsleven;
 • Je hebt een sterk ontwikkeld gevoel voor politieke verhoudingen;
 • Je hebt kennis van privaat- en publiekrechtelijke procedures. Van vergunningenprocessen en procedures bij complexe projecten;
 • Goed onderlegd in de Nederlandse taal;
 • Affiniteit met verduurzaming/klimaatproblematiek is een pré;

\Solliciteer nu direct\
\Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel \Overige \HBO niveau, WO niveau \

\Opdrachtgevers\