\\

\HSEQ Coördinator Kolham\

Nieuw

HSEQ Coördinator Kolham

Staat kwaliteit en resultaat staat bij jou hoog in het vaandel? Weet je draagvlak in het team te creëren en neem je hen mee (zonder uiteraard zaken over te nemen)? We nodigen je in dat geval van harte uit om te reageren. Meer weten? Kijk op onze website voor meer informatie.

Enexis Kolham

Werkgebied

Noord Nederland

Bedrijfsprofiel

In onze maatschappij is energie onmisbaar. Daarom werken we aan een betrouwbare en duurzame energievoorziening voor vandaag én voor de toekomst. De bedrijven binnen Enexis Groep zijn samen gedreven, snel en wendbaar. En zo kunnen we met onze ruim 4300 gedreven medewerkers de maatschappelijke eisen en de uitdagingen in de energiewereld aan. Door onze kennis, expertise en energie op alle mogelijke manieren in te zetten, geven wij vaart aan de energietransitie. Een maatschappelijke rol die we ook in tijden van snelle verandering blijven waarmaken. Nu en in de toekomst.

Functieomschrijving HSEQ Coördinator Kolham

De HSEQ coördinator valt organisatorisch onder de afdeling VKO (Veiligheid, Kwaliteit en Ontwikkeling) binnen de afdeling EBS van INFRA. Een soort stafafdeling in de lijnorganisatie van INFRA die zich richt op de thema’s veiligheid, kwaliteit en ontwikkeling. Het belangrijkste doel van de afdeling VKO is de lijnorganisatie ondersteunen en challengen op de drie aandachtsgebieden. Binnen de afdeling VKO werken HSEQ coördinatoren, Opleidingscoördinatoren en kwaliteitsverantwoordelijken. De afdeling telt ruim 20 medewerkers. De medewerkers werken ieder in/voor een deel van het Enexis werkgebied. De vacature voor HSEQ coördinator is in het werkgebied Groningen.

De HSEQ coördinator is verantwoordelijk voor de coördinatie, stimulering, evaluatie en verbetering van veiligheid en kwaliteit binnen INFRA.
Biedt management ondersteuning en advies op afdelings- en vestigingsniveau.
De HSEQ coördinator is de challengende partner van het management waardoor ontwikkeling van veiligheid en kwaliteit een vast onderdeel is van het dagelijkse werk en wordt geïntegreerd in de bedrijfscultuur met als doel een toename van het veiligheids- en kwaliteitsbewustzijn.

Werkzaamheden

 1. Uitvoeren kwaliteits- en veiligheidsbeleid
 • Is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid.
 • Is het aanspreekpunt voor HSE.
 • Is verantwoordelijk voor de rapportages en analyses t.b.v. jaarplan, operationele sturing en verantwoording op afdeling en vestiging1 niveau en adviseert/challenged het management op basis van de uitkomsten hiervan.
 • Is gesprekspartner van de vestigings- en afdelingsmanagers.
 • Is eerste lijns vraagbaak en expert voor management en medewerkers binnen zijn aandachtsgebied.
 • Voert werkplekbezoeken uit.
 1. Coördinatie en duurzame invulling PDCA – cyclus
 • Coördineert en ondersteunt de implementatie van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid.
 • Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en afnemen van systeemscans (controle op juiste en tijdige data invoer en data verwerking).
 • Organiseert managementreviews op veiligheid/kwaliteit.
 • Is verantwoordelijk voor de bewaking en actualisatie van de naleving van het kwaliteitshandboek en verbeterregister.
 • Stelt jaarlijks een interne auditplanning op, waarborgt de uitvoering daarvan door het team van interne auditors en voert ook zelf audits uit.
 • Vertaalt de jaarlijkse externe auditplanning richting zijn aandachtsgebied en stemt deze af met de betrokken partijen en coördineert deze audits.
 • Stuurt het team van interne auditors in zijn aandachtsgebied functioneel aan.
 1. Continue verbetering
 • Maakt afspraken met managers en derden over de uitvoering en realisatie van verbeterplannen gebaseerd op o.a. uitgevoerde audits, trendanalyses en ontwikkelingen in de markt en ziet toe op de naleving.
 • Bewaakt de voortgang van het verbeterregister.
 • Volgt in- en externe ontwikkelingen binnen het vakgebied.
 • Verzorgt presentaties / workshops aan medewerkers in het kader van veiligheid/kwaliteit. Begeleidt, instrueert en coacht de interne auditors.
 • Ondersteunt in de implementatie en bewaakt de correcte toepassing van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid en bijbehorend instrumentarium en processen, hetgeen leidt tot de gewenste kwaliteits- en veiligheidscertificering.
 • Stimuleert de leerlust waarbij oog is voor best practices binnen zowel het eigen aandachtsgebied als geheel INFRA.
 1. Kwaliteit en veiligheidsgedrag
 • Is onafhankelijk challenger op gebied van kwaliteits- en veiligheidsgedrag van het management en zorgt dat dit op de agenda staat.
 • Is een voorbeeld in zijn gedrag en houding op het gebied van veiligheid en kwaliteit.
 • Spreekt de ander aan waar nodig op het gebied van veiligheid en kwaliteit.
 • Weet door zijn laagdrempelige houding een goed netwerk op te bouwen binnen alle organisatorische lagen van de organisatie

Competenties

 • Kwaliteitsgerichtheid
 • Plannen en Organiseren; helicopterview kunnen bewaken en vanuit daar stappen maken
 • Communicatie (mondeling & schriftelijk)
 • Samenwerken
 • Overtuigingskracht

Functie eisen

 • HBO opleiding (technisch/technische bedrijfskunde)
 • Aanvullende opleiding kwaliteitsmanagement en/of veiligheidskunde (HVK of vergelijkbaar niveau)
 • Training (interne) auditor
 • Kennis organisatie procedures, voorschriften en systemen
 • Stevige sparringpartner en coach voor het MT

Aanbod

Als sociale werkgever bieden wij je naast een goede balans tussen werk en privé, veel vrijheid en ook nog eens een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket.

\Solliciteer nu direct\
\Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel \Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Chemische Technologie, Mechatronica, Biomedical Engineering, Installatietechniek, Industrieel Product Ontwerp, Industriële Automatisering, Technische Informatica, Maritieme Technologie, Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiel Techniek, Infratechniek, Commerciële Economie, Overige \HBO niveau, WO niveau \

\Opdrachtgevers\