\\

\Consultant Omgevingswet & Participatie Zwolle\

Nieuw

Consultant Omgevingswet & Participatie Zwolle

Wil je  de stuwende kracht worden in de subteams Ruimte & Recht en je bezig houden met het opzetten van de nieuwe participatie strategie van Enexis binnen het ruimtelijk proces?

Enexis Zwolle

Werkgebied

Midden - Nederland

Bedrijfsprofiel

Enexis Netbeheer, onderdeel van Enexis Groep, brengt energie waar mensen licht en warmte nodig hebben. Via een grotendeels onzichtbaar netwerk voorzien we ruim 3 miljoen huishoudens en bedrijven in Nederland van elektriciteit en gas. Met state-of-the-art dienstverlening en -netwerken leveren we veilig, altijd, overal en betaalbaar en zijn we voorbereid op duurzaam en flexibel tweerichtingsverkeer. Met technische en sociale innovaties zorgen we er voor dat terug leveren van zelf opgewekte, duurzame energie mogelijk is. En ook dat er altijd genoeg duurzame energie beschikbaar is. Dat doen we met trots, klantvriendelijk en vanuit het bewustzijn dat we maar één aarde hebben, waar we samen zuinig op moeten zijn.

Functieomschrijving Consultant Omgevingswet & Participatie Zwolle

De Omgevingswet en Enexis

De overheid voert per 1-7-2022 de nieuwe Omgevingswet in. De omgevingswet draagt bij aan een betere balans tussen het benutten en het beschermen van de leefomgeving. De Omgevingswet schrijft voor dat de gemeente een Omgevingsplan opstelt. Keuzes die de gemeente in het Omgevingsplan maakt kunnen impact hebben op de Gebiedsvisie en projectuitvoering van Enexis alsmede op de ‘maakbaarheid’ van de doelen rondom Energie en Energietransitie die een gemeente heeft geformuleerd in haar Omgevingsvisie.
Voor Enexis Netbeheer is het van wezenlijk belang dat in de besluitvorming de belangen m.b.t. de energie infrastructuur worden meegenomen en geborgd worden in het omgevingsplan. Ook wil Enexis in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen anticiperen op ruimtelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor het netwerk (Elektriciteit en Gas). Daarom willen wij als essentiële partner en participant in de totstandkoming van de omgevingsplannen van de 100+ gemeenten in ons verzorgingsgebied worden gezien.

 

Werkzaamheden

In de beoogde rol wordt je onderdeel van het programmateam dat de invoering van de Omgevingswet voor Enexis voorbereid. Jij wordt de stuwende kracht in de subteams Ruimte & Recht dat zich bezighoudt met borging van de Enexis assets in het omgevingsplan en Participatie dat zich richt op het opzetten van de nieuwe participatie strategie van Enexis binnen het ruimtelijk proces. Deze werkzaamheden lopen van visievorming, via proces ontwerp naar implementatie & borging. Jij bent je ervan bewust dat dit een ‘groei’-proces is voor alle betrokken partijen en bent als aanjager, proactief en met verstand van het onderwerp in staat in beide teams de thema’s uit te werken en op te leveren middels een aantal producten voor de twee teams, zoals visie, strategie, te schetsen proces en op te leveren producten & diensten.

Competenties

  • Proactief, communicatief, uitvoerend, gedisciplineerd, doortastend en flexibel

Functie eisen

  • Afgeronde HBO/WO-opleiding
  • Minimaal drie jaar ervaring in projecten in complexe omgeving
  • Kennis van / ervaring van bestuurlijke processen in de gemeentes is een must
  • Juridisch/ Planologische/ Bestuurskundige achtergrond / kennis van de ruimtelijke ordening is een must
  • Kennis van de Omgevingswet is een must

Aanvullende eisen

  • Kennis van / ervaring met bewonersparticipatie is een pré
  • Ervaring in de rol als adviseur Omgevingsrecht, Planologisch adviseur RO of als Omgevingsmanager is een pré
  • Kennis van / ervaring in de sector is een pre

\Solliciteer nu direct\
\Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland \Overige \HBO niveau, WO niveau \

\Opdrachtgevers\