\Bouwleider\

Bouwleider

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als Bouwleider? Ben jij resultaatgericht? En ben jij krachtig in Plannen & Organiseren? Lees van verder!

Enexis

Werkgebied

Noord Nederland

Bedrijfsprofiel

Afdeling Realisatie Noord, verantwoordelijk voor de stations in Groningen en Drenthe. Binnen dit team zijn ongeveer 30 personen werkzaam. Denk hierbij aan o.a. uitvoerders, engineers, technici en technisch specialisten.

Functieomschrijving Bouwleider

Met inzet van de bouwleider wordt beoogd de volgende doelen te realiseren:

Specialistisch technisch personeel (o.a. werkverantwoordelijke, technisch specialist, engineer) minder te belasten met “randzaken” van een bouwplaats en project

Een efficiëntere communicatie op de projecten.

Borging op de geleverde kwaliteit in relatie tot de overeengekomen specificaties en het programma van eisen.

Realiseren projecten binnen de gestelde planning.

De bouwleider is de schakel tussen de diverse teamleden van het project en de aannemerij.

Werkzaamheden

Kwaliteitsborging:

Tijdens een project worden vooraf hold/witness points gedefinieerd. De bouwleider ziet er op toe dat de kwaliteitsborging op deze hwp’s correct, planbaar en volgens geldende procedures worden uitgevoerd.

Controle op levering van het in het bestek genoemde programma van eisen en specificaties wordt door de bouwleider geïnitieerd of uitgevoerd.

 

Planning/voortgang:

Afstemming en communicatie over voortgang en planning wordt door de bouwleider geïnitieerd of uitgevoerd.

 

VGM:

De werkverantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor de specifieke installatie VGM volgens BEI. De bouwleider is verantwoordelijk voor de algemene VGM op de bouwplaats.

Nieuwe medewerkers op de projecten worden vooraf aangemeld en krijgen een VGM bouwplaatsinstructie van de bouwleider.

Document controle onderaanneming

 

Communicatie/afstemming:

De bouwleider initieert benodigde overleggen, communicatie en afstemming tussen partijen op de bouwplaats.

 

Logistiek:

Organisatie bouwplaatslogistiek (Enexis) onder verantwoording bouwleider

 

Plaats in de organisatie en samenspel met:

Bouwleider ßà Projectmanager

De bouwleider bewaakt en ziet toe dat er een actuele planning van en op de projecten is. De bouwleider initieert een regelmatig planningsoverleg en informeert de projectmanager over voortgang en planning. Bij afwijkingen initieert en woont de bouwleider eventueel het overleg tussen betrokken partijen en projectmanager bij en ziet toe op het nakomen en de uitvoering van de eventueel gemaakte afspraken.

Bouwleider ßà Projectengineer

In combinatie en samenwerking met de projectengineer zorgt de bouwleider voor een correcte kwaliteitsborging. De projectengineer levert hiervoor de hwp’s aan en de te nemen acties zodra een hwp wordt bereikt. De bouwleider initieert de acties die aan een hwp zijn gekoppeld.

Bouwleider ßà Werkverantwoordelijke

De bouwleider moet in nauwe samenwerking met de werkverantwoordelijke zoveel mogelijk taken en verantwoordelijkheden op de bouwplaats van de werkverantwoordelijke overnemen. Welke taken en verantwoordelijkheden het betreft, moet nog nader worden ingevuld.

Bouwleider ßà Onderaanneming

De bouwleider voert als eerste in lijn de communicatie met de aannemerij op de bouwplaats. De bouwleider ziet toe op een juiste levering van het programma van eisen, vanuit het bestek, door de aannemerij

Bouwleider ßà HSEQ medewerker

 

Positionering bouwleider in de organisatie (hiërarchisch/functioneel?) :

De bouwleider is onderdeel van een projectteam. Binnen het projectteam heeft hij een aantal taken en verantwoordelijkheden die door de projectmanager aan hem zijn gedelegeerd.  Kanttekening is dat indien de bouwleider er voor moet zorgen dat WV alleen voor zijn kerntaken op een project wordt ingezet binnen het project mogelijk spanning kan ontstaan.

Competenties

Samenwerken

Resultaatgericht

Omgevingsbewust

Plannen en organiseren

Stressbestendig

Functie eisen

MBO/HBO werk- en denk niveau, geen specifieke richting vereist.

Medior professional

Door middel van werkervaring sterk in het schakelen op verschillende niveau’s en tussen de verschillende projecten/bedrijven.

Aanvullende eisen

Kennis van de markt pre

Ervaring met Excel, Microsoft Project

\Solliciteer nu direct\
\Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel \Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Bouwkunde, Infratechniek \MBO niveau, HBO niveau \

\Opdrachtgevers\